Biljetter/Tickets

 

festival:display 2015 visas:

Torsdag 17:e september kl. 19.00
Fredag 18:e september kl. 15.00
Lördag 19:e september kl. 15.00 och kl. 19.00

Alla föreställningar visar samma program!

Biljetter kan köpas direkt på dörren eller genom Kungliga Operans biljettkassa vid stora entrén, eller bokas via mail: biljett@operan.se

http://www.operan.se/sv/Var-repertoar/20152016/festivaldisplay/?view=ensemble


festival:display 2015
is shown:

Thursday 17th of September 7 pm
Friday 18th of September 3 pm
Saturday 19th of September 3 pm and 7 pm

Every performance presents the same program!

Buy tickets directly at the door or through the ticket office at the main entrance of the Royal Swedish Opera, or book tickets here: biljett@operan.se

http://www.operan.se/sv/Var-repertoar/20152016/festivaldisplay/?view=ensemble