Inbjudna/Invited

 

 

Cristina Caprioli
ccUppvuxen i Italien, dansare i Tyskland och USA, verkande i Stockholm, sedan 1998 inom ccap, bas för hennes praktik. Över åren har hon producerat över 30 scenproduktioner, ett flertal filmer, två festivaler, ett symposium, en utställning, publicerat en Antologi och en koreo_bok, drivit flera forskningsprojekt, turnerat nationellt and internationellt, arbetat inom flera institutioner och vida undervisat.
Cristina är Professor i koreografi och har tilldelats flera stipendier och priser.

Raised in Italy, dancing in Germany and the United States, based and working in Stockholm, since 1998 within ccap, still base of her practice. Over the years she has produced over 30 stage works, several films, two festivals, one symposium, one exhibition, published an Anthology, a choreo_book, run several research projects, toured nationally and internationally, worked for institutions and extensively taught. Cristina is Professor of Choreography and has received a number of grants and prices.

Titel / Title: SAD solo – Seriously Addicted to Doubt / Allvarligt Beroende av Tvivel

 

Rebecca Chentinell
IMG_2083
Rebecca Chentinell är baserad i Stockholm och arbetar med dans och koreografi. Hon är utbildad på Kungliga Svenska Balettskolan och bedriver för närvarande forskningsbaserade masterstudier vid ArtEZ Institute of the Arts i Holland. Chentinell är en av medlemmarna i the thing och en av grundarna till Diggapony Collaborations. Sedan 2011 driver hon Koreografiska Konstitutet tillsammans med Marie Fahlin. Chentinell är också ordförande för Danscentrum Stockholm. www.chentinell.com

Rebecca Chentinell is based in Stockholm and works with dance and choreography. She is educated at the Royal Swedish Ballet School and is currently doing a research-based Master at ArtEZ Institute of the Arts, the Netherlands. Chentinell is part of the thing and one of the founders of Diggapony Collaborations. Since 2012 she runs Koreografiska Konstitutet together with Marie Fahlin. Chentinell is also chairman of Danscentrum Stockholm.  www.chentinell.com

Titel / Title: not applicable

 

Marie Fahlin
Marie Fahlin är utbildad vid School for New Dance Development och arbetar som koreograf, curator och dansare. Hennes arbete är inriktat på överskridningar mellan olika konstnärliga discipliner, i egna verk och i samarbeten. Fahlin driver Koreografiska Konstitutet tillsammans med Rebecca Chentinell. Sedan 2014 är hon doktorand i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola med projektet Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice. www.mariefahlin.se

Marie Fahlin is educated at the School for New Dance Development and works as a choreographer, curator and dancer. Her work focuses on transgressions between different artistic disciplines, in her own works and in collaborations. Fahlin runs Koreografiska Konstitutet together with Rebecca Chentinell. Since 2014 she is a PhD candidate at the Stockholm University of the Arts with her project Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice. www.mariefahlin.se

Titel / Title: The Ghost Position

 

Petter Jacobsson & Thomas Caley
PTPetter Jacobsson & Thomas Caley, koreografer och dansare, driver gemensamt sedan 2011 Le Center Choregraphique National Ballet de Lorraine i Nancy, Frankrike. Tillsammans har de producerat över 20 verk. Med ett förflutet i den klassiska dansen, Petter som klassisk premiärdansör på Sadler’s Wells Royal Ballet och Tom med Merce Cunningham Dance Company, har de konstant experimenterat och arbetat med nya formspråk. Deras arbetsprocess handlar om förnyelse. För varje projekt söker de efter en praktik och ett språk där det centrala ligger i vad projektet kräver.

Petter Jacobsson & Thomas Caley are choreographers and dancers who, as of 2011, run the Centre Choregraphique National Ballet de Lorraine in Nancy, France. Together they have produced over 20 works. While both come from classical backgrounds, Petter as classical principal dancer with Sadler’s Wells Royal Ballet and Tom with the Merce Cunningham Dance Company, they have continuously experimented with new forms. Their process of creation is about renewal. They do not approach each dance with the same form or tools to answer the question at hand, but rather are interested in what the project may demand and inform.

Titel / Title: Access to pleasure

 

Anna Koch
Anna Koch är dansare/koreograf som rör sig genom olika praktiker och fält med basen inom dans. Hon har sedan 90-talet varit aktiv inom den svenska och internationella dansscenen och driver sedan 2006, dans- och konstplattformen Weld i Stockholm. 2013 initierade hon Weld Company, en möjliggörande struktur för dans och koreografi.

Anna Koch is a dancer/choreographer that is moving through different fields and practices. She has since the ‘ 90s been active in the Swedish and International dancescene and since 2006,  she is running the dance and art platform Weld in Stockholm. 2013 she initiated Weld Company, an enabling structure for dance and choreography.  

Titel / Title: Ingen fyrkantig dans / No square dance

 

Sebastian Lingserius
sebastian webSebastian Lingserius är en frilans koreograf/performer  baserad i Stockholm. Utbildad först på Kgl. Svenska  Balettskolan, vidare gjorde han en master i koreografi på DOCH. År 2011 startades KASS produktion, genom vilken han producerar sina projekt, i nära samarbete med hus såsom Weld, MDT och Dansens Hus i Stockholm. Genom att ha dansat och koreograferat de senaste 10 åren, anser han dans vara en möjlighet att omdefiniera vad det mänskliga subjektet möjligen skulle kunna bli.

Sebastian Lingserius is a freelance choreographer/performer based in Stockholm. Educated first at the Royal Swedish ballet school and then did a Master in choreography at DOCH. In 2011 Sebastian founded KASS produktion, through which he produces all of his work in close collaboration with venues such as Weld, MDT, and The House of Dance in Stockholm. By choreographing and dancing the last 10 years (training bodily and mental muscles on equal terms) he considers dance as a means to reimagine the human subject.

Titel / Title: Other, Ballet, Piece

 

PETER
PETER websitePETER är google översatt, en sfi student, en koreograf, en dans, en dansare, en person, en kropp, en gemenskap, en aktivist, en anarkist, en konstnär, konst, ett barn, en städare, en kandidat, en biografi, en lista, en titel, ett namn, ett dokument, en historia, en utmaning, en författare, en stund, en smart röv, ett irritationsmoment, en lögnare, inte peter, en paus, en annan, ett löfte, en praxis, problem, prestation, plats, position, parameter…
Hemsida: stillpeter-wordpress.com

PETER is a choreographer, a dance maker, a dance dance dance… maker, a dance, a dancer, a person, a bodies, a community, an activist, an anarchist, an artist, art, a child, a cleaner, a candidate, a biography, a list, a ex-, a non-ex-, a title, a name, a document, a history, a challenge, an author, a moment, a smart ass, an annoyance, a liar, not peter, alive, another, a promise, practice, problem, performance, place, position, parameter, predictable, pest, pretence, plan, pipe, pop, pfff…
Website: stillpeter-wordpress.com

Titel / Title: PETER

 

Mårten Spångberg
Mårten Spångberg, koreograf bor och arbetar i Stockholm och Bryssel. Koreografi som expanderad praktik är centralt i hans interdisciplinära experimentella verksamhet. Han har skapat mer en 20 verk för scenen men har också varit aktiv in om bildkonst, arkitektur och har en nära relation till teori och forskning. Han har gedigen erfarenhet från utbildning, såväl teori som praktik och publicerats omfattande. 2011 publicerades hans första bok Spangbergianism.

Mårten Spångberg is a choreographer living and working in Stockholm and Brussels. His interest concerns choreography in the expanded field something he has approached through experimental practices and creative processes in a multiplicity of formats and expressions. He has created more than 20 stage works, and has also been active in visual art, architecture and has a close relation to theory. He has thorough experience in teaching both theory and practice, and has published extensively. In 2011 his first book Spangbergianism was published.

Titel / Title: The Piece Knows The Title But Didn’t Bother To Tell Me

 

Rebecka Stillman
tv-flimmer_RSRebecka har de senaste tio åren engagerat sig i olika typer av koreografiska projekt. Ibland som initiativtagare, ibland som kollaboratör och ibland som dansare. Hon har även kontinuerligt fortsatt att utbilda sig, hittills inom dans, koreografi, språk, filosofi och genusvetenskap. Hon arbetar till största delen i Europa med Stockholm som bas.

For the last ten years, Rebecka has been engaging with diverse choreographic projects. Sometimes as the initiator, sometimes as collaborator and sometimes as dancer. She has also continuously been enrolled in education, so far in dance, choreography, philosophy, language and gender studies. She mostly works in Europe having Stockholm as her base. 

Titel / Title: Det lilla solot