Partners

 

festival:display 2015 curateras av Koreografiska Konstitutet i samarbete med Kungliga Baletten på Kungliga Operan.

festival:display 2015 is curated by Koreografiska Konstitutet in cooperation with the Royal Ballet at the Royal Swedish Opera.

logga